Privacy beleid

Dit is de privacyverklaring van Atletiek Helden, gevestigd te Panningen, Minister Calsstraat 9, 5981 VT, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40166395 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@atletiekhelden.nl 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Cookie Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Lidmaatschapsnr.
 • Licentienummer Atletiekunie
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • Atletiekunie
Administrati
 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging overeenkomst. Uitgezonderd de financiële administratie tot 7 jaar na beëindiging overeenkomst.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
Wedstrijdadministratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Vereniging
 • Adres
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • Uitslag
  (Tijd en evt. rangplaats)
Uitvoering van de overeenkomst Naam, vereniging en uitslag zolang toestemming niet is ingetrokken.

Overige data worden uiterlijk 2 jaar na de betreffende wedstrijd verwijderd

 • Wedstrijdcommissie
Het verrichten en versturen van aankopen (clubkleding)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging overeenkomst. Uitgezonderd de financiële administratie tot 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Producent
 • Vervoerder
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
 • E-marketingtools
Versturen berichten van derden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer informatie het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. N.V.T.

Cookies
Een cookie is een stukje code waarmee de webserver activiteiten van de webbrowser kan identificeren en volgen.
Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies
en jouw een optie getoond om extra cookies wel of niet te plaatsen.

Raadpleeg ons volledige cookie beleid voor meer informatie om te zien welke specifieke cookies op deze website worden gebruikt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.