Communicatie en website
Het grootste deel van de website is voor zowel leden als niet-leden toegankelijk en biedt informatie over de vereniging en alle activiteiten. Leden hebben na ingelogd te zijn toegang tot een besloten deel.   Heb je suggesties of vragen over de website of andere communicatiemiddelen? Mail dan naar info@atletiekhelden.nl. Actuele mededelingen over de trainingen worden door de trainers op de website geplaatst. Steeds meer en vooral actuele informatie verloopt via e-mail. Voor leden is het dus van belang dat de ledenadministratie een correct e-mailadres heeft wat ook regelmatig wordt gelezen.
Cookies
De website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje met gegevens dat op de computer wordt opgeslagen. De Europese wetgeving over cookies verplicht elke website om bezoekers expliciet toestemming te vragen tot het plaatsen van zogenaamde third party tracking cookies. Dit zijn cookies die gebruikt worden om gegevens van bezoekers over hun website gebruik door te geven aan een derde, meestal commerciële, partij. Atletiek Helden heeft geen commerciële doeleinden en daarom maakt deze website ook alleen gebruik van gewone cookies van de website bezoekers teller StatCounter (zie hierboven). Daarnaast zijn er zogenaamde technische cookies die vereist zijn om de website goed te laten werken.   Gewone en technische cookies vallen niet onder de cookie wet. De cookie wet is bedoeld om gebruikers van websites te beschermen tegen het ongevraagd doorgeven van informatie over die gebruiker aan andere organisaties. Er is nog veel onduidelijkheid over de juiste interpretatie van de cookie wet en over de manier waarop websites moeten worden aangepast zodat ze voldoen aan de wet. Met het geven van bovenstaande informatie denkt de Webredactie dat de AH website aan de wettelijke eisen voldoet.
Website statistieken
Van de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bekeken pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.   De bezoekgegevens worden bijgehouden door StatCounter en zijn online te bekijken. Site Stats
Website beschikbaarheid
De beschikbaarheid van de website wordt bewaakt door een externe hoster: Vevida.