blockimage
Krachttraining
Dat de combinatie van krachttraining en looptraining leidt tot betere prestaties is afdoende aangetoond. Krachttraining is bevorderlijk voor de spieren die je nodig hebt tijdens het hardlopen. Het helpt om de verzuring in je benen uit te stellen en je hebt een grotere kans om blessures te voorkomen. Om de leden in de gelegenheid te stellen krachttraining te combineren met de looptraining heeft Atletiek Helden een “krachthonk” ingericht. Een aantal leden maakt hiervan al wekelijks gebruik. Uit regelmatig terugkomende opmerkingen en vragen over het krachthonk blijkt dat veel leden niet weten wat exact de openingsuren en de “spelregels” zijn bij gebruik van het krachthonk.
1. Openingstijden krachthonk
Trainingstijden van krachtruimte zijn hier te vinden.
2. Toezicht
Tijdens de openingsuren van het krachthonk is er altijd een toezichthouder aanwezig. Zij openen en sluiten het krachthonk. Dit zijn geen fysiotherapeuten en/of gecertificeerde trainers maar geven wel, op verzoek en op basis van eigen ervaring, advies over de soort oefeningen en de correcte uitvoering van de oefeningen. Beide zijn essentieel als je zinvolle krachttrainingen wilt doen.
3. Aanwijzingen
Gebruikers van het krachthonk dienen altijd de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen.
4. Minimaal aanwezige personen
Gebruik van de toestellen en/ of materialen is alleen toegestaan als er tenminste 2 personen in het krachthonk aanwezig te zijn.
5. Gedrag
Van de leden wordt verwacht dat zij zich als “goede sporter” gedragen en rekening houden met de overige gebruikers van het krachthonk.
6. Eigen risico
Het betreden van de ruimte en het gebruik maken van de toestellen en materialen is volledig op eigen risico. Het bestuur en de toezichthouders zijn dus niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden aan goederen, persoonlijk letsel of enig ander ongerief door of ten gevolge van gebruik van de toestellen en/ of materialen.
7. Aangepaste training door blessure
Als iemand geblesseerd is en gebruik wil maken van het ‘krachthonk’, overleg dit dan met je trainer.